Katılımcılara şirketlerin bilişim altyapısındaki cihaz, ürün, çözüm ve sistemleri tanımak ve yönetebilmek. Altyapı ihtiyaçlarının analizini yapabilmek, kriz senaryolarına göre önlemler alıp iş sürekliliği sağlayabilmek için hazırlanmış bir programdır.